Sunulan bildiriler için katılımcılara Katılım ve Sunum Sertifikası verilecektir. Online katılım sağlayan yazarlara pdf formatında e-posta olarak gönderilecektir.

Sempozyumda sunulan ve tam metin halleri gönderilen tüm bildiriler, kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Tam metinde kelime ve sayfa kısıtlaması konulmamış olup, hakem değerlendirmeleri esas alınacaktır. Sunulan bildirilerinin kitap formatında yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildirilerinin tam metin hallerini en geç 1 Aralık 2021 tarihine kadar sempozyum@sobe.org.tr adresine e-posta olarak göndermelidirler.