1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu, otizm alanı başta olmak üzere otizm ile ilgili ve ilişkili alanlardaki araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda otizm ile ilgili ve ilişkili alanlar kapsamında olmak üzere farklı disiplinlerden gelen çalışmalar kabul edilecektir.

Sempozyum oturumları, gelen çalışmalar incelenerek oluşturulacaktır.