• SOBE VAKFI
  • Binicilik Aktivitesi
  • SOBE VAKFI
  • Binicilik Aktivitesi

Atlı binicilik sporu fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal açıdan özel gereksinimi olan bireylerin işlevselliğini destekleyen ve gelişimlerine katkı sağlayan atın hareketlerinden yararlanır. Atın üç boyutlu ritmik hareketleri, üstündeki binicinin kaslarını harekete geçirir ve binici içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışır; böylece vücudun çeşitli noktalarındaki kaslar çalışmaya başlar. Gergin kas grupları atın vücut ısısı ile gevşer. Atın ileri gitmesi, durması ve yön değiştirmesi ile sinir sistemi uyarılır, duruş bozukluğunun azaltılmasına katkı sağlanır. Aynı zamanda atın hareketleri kan dolaşımını hızlandırıp kasılmaları azaltabilmektedir.

At ile gerçekleştirilen etkinlikler; fiziksel, zihinsel yetersizlikler ve psikolojik uyumsuzluklar yaşayan bireylerde psiko-sosyal, duyusal ve davranışsal gelişimi desteklemektedir. Bu amaçlara ulaşmada binicilik çalışmaları kuvvetli bir motivasyon sağlayabilmektedir. Bireyin insandan başka bir canlı ile paylaşım içinde bulunması, onu kontrol edebilmesi kendine güven duygusunu geliştirebilmektedir.