• Başarı Hikayeleri
 • Büyük sorumlulukları, size destek olanlar varsa daha kolay taşıyabilirsiniz..
 • Vakfımızda eğitim gören bir çok öğrenci eğitim olanaklarından farklı düzeylerde yararlanmaktadır. Her öğrencimiz için mezuniyet tek hedef olmamakla birlikte tüm ilerlemeler bizler için çok önemli ve değerlidir. Bazı öğrencilerimizde ilk adımı atmak, bazen okuma yazmayı öğrenmek, bazen bir yemeği yapmak, ilk kelimeyi söylemek ya da bir işte çalışmak gibi bizleri çok mutlu eden sayısız başarıları sıralayabiliriz.
 • SOBE VAKFI
 • Gözden kalbe giden bu yolculukta daima yanımızda olan gönüllülerimize,
 • ZİHİN KURAMI ETKİNLİKLERİ PERSPEKTİF ALMA
 • Bu materyal öğrencilere perspektif almayı öğretmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu setlerde 80 adet ilişkili ve ilişkisiz görsellere yer verilmiştir.
  • Makaleler
 • KİTAP BÖLÜMLERİ
  • Makaleler
 • HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER
  • Makaleler
 • KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER
  • Kitaplar
 • HERKES İÇİN UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
 • Uygulamalı davranış analizi(UDA) ve onunla davranışı değiştirmek için kullanılmış olan köklü ilke ve uygulamalar tanıtılmıştır.
  • Blog Yazıları
 • OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB) OLAN BİREYLERDE MATEMATİK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
 • Matematik denilince ise akla ilk olarak sayı ve semboller gelebilir. Ancak matematik bunlardan ibaret olmamakla birlikte bünyesinde pek çok beceriyi barındırır.
 • ZİHİN KURAMI ETKİNLİKLERİ-2
 • Bu materyal, kendinin ve bir başkasının farkında olma, bireyin soyut düşünebilmesine yardımcı olma, bir başkasının duygu ve düşüncelerini anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
 • ZİHİN KURAMI ETKİNLİKLERİ-1
 • Bu materyal bir başkasının duygularını anlama ve empati yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
  • Blog Yazıları
 • OTİZM VE OYUN
 • Oyun, çocukların gelişimi için önemli bir yere sahiptir. Yaşamın başlangıcıyla beraber çocuklar, kurdukları oyun sayesinde çevreyle iletişim sağlarlar.
  • Blog Yazıları
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZETİ IŞIĞINDA OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR
 • Otizm, bireysel bir gelişimsel bozukluk olmaktan ziyade tüm aile üyelerini belirli düzeylerde etkilediği için otizmle ilgili çalışmalarda, otizmin aile sistemine olan etkisi üzerinde sıklıkla durulmaktadır.
  • Blog Yazıları
 • AİLELERİN OTİZMİ KABUL AŞAMALARI
 • Normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olacaklarını beklerken özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip olduğunu öğrenen aileler belli duygusal tepkiler gösterdikleri psiko-duygusal aşamalardan geçer.
  • Blog Yazıları
 • ALTERNATİF DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMLERİ
 • Otizmli bireylerin iletişim becerilerinde yaşadıkları yetersizlikler onların isteklerini ve gereksinimlerini sözel yollarla ifade edememeleri neticesinde toplumla olan bağlarını zedelemektedir.