• SOBE VAKFI
  • Vakıf Hakkında
  • SOBE VAKFI
  • Vakıf Hakkında

Misyonumuz
Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal hayata entegre olmuş, yaşamsal ihtiyaçlarını bağımsız karşılayabilen, üretken, umutlu ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlayan bir kurum olmak.

Vizyonumuz
Otizm spektrum bozukluğuna yönelik geliştirdiği model ve çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda kabul gören yenilikçi, etkin, öncü ve referans bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz
 Gönüllülük: Tüm çalışmaları gönüllülük esasına dayanır.
 İş Birliği: Hizmet sunumunda aileler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine açıktır.
 Şeffaflık ve Hesap verebilirlik: Karar ve uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi paylaşır.
 Farklılıklara Saygılı Olmak: Hizmet sunumunda din, dil, ırk vb. ayrımcılık yapmaz.
 Bilimsellik: Alana dair bilgi üretir, bilimsel çıktılar sağlar.
 Adalet ve Eşitlik: Otizmli bireylerin adil ve eşit fırsatlara erişimini önceler.
 Sürekli Gelişim: Yeni, güncel ve gelişimi esas alan bir hizmet süreci izler ve performansın geliştirilmesine odaklanır.