• SOBE VAKFI
  • İNSAN KAYNAKLARI
  • SOBE VAKFI
  • İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Formu
Kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirmeyi okudum. İşbu Formda kurumunuz ile paylaştığım kişisel verilerimin kullanılmasının ve türlü işlemin kurumunuz tarafından yapılmasına açıkça rıza gösteriyorum.