• SOBE VAKFI
  • Duyu Bütünleme
  • SOBE VAKFI
  • Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisinde çocuğun aktif katılımı ile “adaptif cevaba” ulaşmak esastır. Dış uyaranlardan gelen duyusal girdilerin organize edildiğini belirten, bu “doğru” seviyeye ulaşıldığında ortaya çıkan davranışlardır. Öğrenmenin başlangıcını gösterir ve fonksiyonel açıdan “uygun” davranışlardır. Asıl amaç çocuğa özel çevre adaptasyonu aracılığıyla onun ilgisinin ve aktif katılımının sağlanması ve sürdürülmesi ve terapi ortamında kazanılan deneyimlerin günlük yaşama aktarımının sağlanmasıdır. 

Bireylerin akademik ve davranışsal eğitimlerinin yanı sıra, bu bireylerin spor faaliyetlerini destekleyici, günlük yaşam içerisinde motive olmalarını sağlayıcı ve meşguliyet kazandırma niteliği taşıyacak şekilde sunulan hizmetleri de kapsamaktadır.