• SOBE VAKFI
  • İletişim Panosu ile keyifli dakikalar
  • SOBE VAKFI
  • İletişim Panosu ile keyifli dakikalar

ADİS; otizmli çocukların eğitiminde sıklıkla kullanılan ve bilimsel dayanakları bulunan uygulamalar arasındadır.

Alternatif iletişim öğretimi bireylere konuşma ve yazmanın yerini alabilecek işaret sistemi ve görsel sistemlerine dayalı sözel olmayan iletişim uygulamalarının kazandırılmasıdır. Alternatif iletişim biçimlerinin sözel iletişim ile birlikte kullanılarak desteklenmesine ise destekleyici iletişim denilmektedir. Konuşamayan veya iletişimi işlevine uygun kullanamayan otizmli çocukların iletişim kurabilmeleri için alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinden (ADİS) yararlanılabilmektedir.

Berat, bahçemizde ve ödül alanında bulunan iletişim panosundan isteklerini, öğretmenine gösterip ifade ederek, eğlenceli vakit geçiriyor.