• SOBE VAKFI
  • Müzik Aktivitesi
  • SOBE VAKFI
  • Müzik Aktivitesi

Bireylerin özelliklerine, ilgilerine uygun şekilde müzik dinleme, müzik aleti çalma gibi etkinlikler uygulanmaktadır. Müzik çalışmaları dikkat ve belleğin gelişimine katkı sağlarken bir yandan da duyguların ifade edilmesine olanak verebilmektedir. Özel gereksinimli bireylerle pek çok beceri müzik etkinlikleri kullanılarak daha etkin bir şekilde çalışılabilir hale gelmektedir.