• SOBE VAKFI
  • Yaygınlaştırma Faaliyetleri
  • SOBE VAKFI
  • Yaygınlaştırma Faaliyetleri

SOBE Vakfı olarak, misyonumuz otizmli bireylerin hayata entegre olmuş, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilen bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürmelerini sağlamalarını destekleyen bir kurum olmaktır. Bu misyonla 2016 yılından itibaren otizmli bireyler ve ailelerine nitelikli eğitimi ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaçla yaptığımız tüm çalışmaların kurumumuz çatısı altında sınırlı kalmaması, başta ülkemizdeki olmak üzere tüm otizmli bireylerin nitelikli eğitime ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması için SOBE Vakfı Yaygınlaştırma Birimini kurduk. Yaygınlaştırma Birimi olarak, SOBE Vakfı’nda uyguladığımız SOBE Eğitim Modeli’ni farklı il ve ülkelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Farklı il ve ülkelerdeki kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim danışmanlığı veriyoruz. Hizmet verdiği otizmli bireylere bilimsel dayanaklı ve kapsamlı eğitimi sağlama kaygısı güden kurumlara; eğitimcilerin uygulama becerilerini geliştirme, öğrenci değerlendirme ve takibi, bireysel eğitim planlarının oluşturulması, grafiksel analizlerin yapılması, değerlendirilmesi ve uyarlamaların yapılması, veli görüşmelerinin planlanması gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

SOBE Eğitim Modeli Nedir?

Otizmli bireylere yoğun ve bilimsel dayanaklı eğitimi ulaştırabilmek için geliştirilen, tüm gelişimsel alanları hedefleyen, Uygulamalı Davranış Analizi ilke ve esaslarına dayanan ve vakfımız eğitim merkezinde uygulanan bir eğitim modelidir. Eğitim modelimizde öğrenciler değerlendirilerek bireyselleştirilmiş eğitim planı oluşturulmaktadır. Eğitim sürecinde kullanılacak materyaller öğrencinin ilgi ve gelişim düzeyine uygun şekilde bireyselleştirilerek hazırlanır. Öğrencilerin gelişimleri SOBEP dijital öğrenci takip platformu üzerinden değerlendirilir.

Eğitim Danışmanlığı Sürecinde Neler Yapılıyor?

İş birliği yaptığımız kurumlardaki otizmli öğrencilerin eğitsel gözlemlerini yaparak var olan performanslarını belirliyoruz. Öğrencilerin performansları belirlendikten sonra bireyselleştirilmiş eğitim programlarının ve uygun materyallerin hazırlanmasında destek oluyoruz.

Eğitim sürecinde eğitimcilerin uygulama becerileri ve teorik bilgi düzeyleri geliştirmek amacıyla iş birliği kapsamında çeşitli eğitimler planlıyoruz. Bu amaçla eğitim danışmanlarımız seanslarda eğitimcilere eşlik edilerek iş başında uygulamalı geribildirimler bulunur. Yıl boyunca yüz yüze ve online eğitimler düzenleyerek iş birliği yaptığımız kurumlardaki eğitimcilerin teorik bilgilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Her yıl SOBE Vakfı bünyesinde düzenlediğimiz alanında uzman eğitimcilerin ve çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programına, iş birliği yaptığımız kurumlardaki eğitimcileri davet ediyoruz.  

SOBE Eğitim Modeli’nin en güçlü yanlarından biri süpervizyon sisteminin olmasıdır. Süpervizörler; uygulama becerilerinde, program belirleme ve geliştirme becerilerinde kendini geliştirmiş eğitimciler arasından seçilen, sorumluluğundaki eğitimcileri yetiştirmek ve öğrencileri takip etmek için görevlendirilmiş kişilerdir. Eğitim danışmanlığı sürecinde hedeflerimizden biri kurumlarda nitelikli süpervizörler yetiştirmektir.

Eğitim Danışmanlığını Nasıl Alabiliriz?

3 farklı eğitim danışmanlığı modelimiz bulunmaktadır. Bunlar;

Yüz Yüze;

Eğitim danışmanı, haftanın bir gününü kurumda yüz yüze eğitim vererek danışmanlık hizmetini yerine getirir.

Yüz Yüze ve Online;

Eğitim danışmanı, her ay bir kez kurumda yüz yüze danışmanlık yaparken, diğer haftalarda online olarak eğitimcilerle görüşmektedir.

Online;

Eğitim danışmanının her hafta online olarak danışmanlığını yürüttüğümüz kurumdaki eğitimciler ile görüştüğü eğitim modelidir.

Yüz yüze ziyaretler iki kurum için de uygun olarak belirlediği günlerde gerçekleştirilir. Online görüşmeler iki kurum için de uygun olarak belirlenen günün akşamında gerçekleştirilir. Online görüşmelerde eğitimciler öğrencilerle yaptıkları uygulamalarla ilgili veya danışmak istedikleri konuyla ilgili çektikleri videolar izlenerek geribildirimler verilir.

 

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz…